Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

Za pomocą szeregu współpracowników o odpowiednich kwalifikacjach Konsorcjum Profesjonalny Wywiad Gospodarczy SKARBIEC oraz Sirius Security LLC oferuje rozwiązania z zakresu wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa biznesu, bezpieczeństwa VIP, a także dostawy sprzętu specjalistycznego.

 

Nasze rozwiązania

 

 

Kontakt

 

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec, ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

 

tel. (+48 22) 586 40 00

 

e-mail: pwg@kancelaria-skarbiec.pl

 

Nasz biuletyn "Przegląd Wywiadowczy": listopad 2013 | grudzień 2013 | styczeń 2014 | luty 2014 | marzec 2014 | kwiecień 2014 | maj 2014 | czerwiec / lipiec 2014 | sierpień 2014 | wrzesień 2014 | październik 2014 | listopad & grudzień 2014 | styczeń 2015 | luty 2015 | marzec & kwiecień 2015 | maj 2015 | czerwiec 2015 | lipiec 2015 | sierpień 2015 | wrzesień 2015 | październik 2015

 

1.1. Pojęcie i rodzaje wywiadu


Przystępując do omówienia działań wywiadowczych w obszarze gospodarki należy rozpocząć od samej definicji wywiadu. Wywiad – to szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu pozyskiwania informacji (często niejawnych). W skali państwa wywiad stanowi jeden ze sposobów rozpoznania strategicznego, polegający na zbieraniu najważniejszych wiadomości politycznych, wojskowych i gospodarczych. W ramach wywiadu państwowego rozróżniamy następujące zasadnicze grupy:


     

1. ze względu na metody działania:2. ze względu na obszary działania:3. ze względu na formy pozyskiwania informacji:


 

Spis treści

<<Poprzednia strona Następna strona>>