Dedykowany system poczty wewnętrznej Sk@rbiec.Mail

Prezentowany System Poczty Wewnętrznej „Sk@rbiec.Mail” opiera się na idei „indywidualnego klienta pocztowego”, do której przysposobiono stosowny – prosty w obsłudze, a jednocześnie funkcjonalny – interfejs pocztowy oraz opracowano niezbędne rozwiązania systemowe, jak struktury systemu, anonimizacja lokalizacji i użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa przekazu wiadomości pocztowych.

Generalną zasadą dla tworzonych Systemów Poczty Wewnętrznej (bez względu na ich strukturę) jest ich lokalizowanie na jednym, zagranicznym, zabezpieczonym serwerze wirtualnym, dla którego ustanawia się stosowną ilość zabezpieczonych baz danych, certyfikatów bezpieczeństwa oraz domen logujących do systemu. Dzięki temu założeniu wszelki transfer danych – wiadomości pocztowych – odbywa się wewnątrz jednego serwera, co zdecydowanie utrudnia wszelkie zewnętrzne próby ingerencji.

Generalnie opracowany system daje jego użytkownikom możliwość zbudowania własnej struktury przekazywania poczty elektronicznej, niezależnej od globalnych systemów, jak Gmail, Yahoo, Hotmail czy inne. Takie rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę nad systemem pocztowym i jednocześnie minimalizuje ingerencję zewnętrzną.

System może stanowić dogodne narzędzie wewnętrznej poczty elektronicznej dla firm, organizacji czy też grona osób prywatnych, które cenią sobie bezpieczeństwo i poufność, a które realizują wymianę istotnych, ważnych informacji w ramach określonego, zamkniętego grona użytkowników.

Dzięki przyjętemu rozwiązaniu system pozwala na bezpieczną wymianę informacji – zabezpiecza na wysokim poziomie przed przejęciem poczty w trakcie transmisji danych, zapewnia bezpieczeństwo danych składowanych na poszczególnych kontach pocztowych oraz umożliwia anonimowość poszczególnych użytkowników. Zabezpiecza także przed napływem niepożądanych informacji (spam, oferty rozsyłane drogą elektroniczną) oraz informacji mogących zawierać szkodliwe oprogramowanie.

Każdy System „Sk@rbiec.Mai” tworzony jest indywidualnie dla danego użytkownika, w oparciu o dobór odpowiedniej struktury uwzględniającej jego potrzeby. Opracowano następujące rozwiązania systemowe, możliwe do natychmiastowego wdrożenia:

SYSTEM I – wymiana informacji pocztowych między wszystkimi użytkownikami systemu na zasadzie „każdy z każdym” w ramach jednej bazy danych; polecany gronu osób prywatnych tworzącemu zintegrowaną, zaufaną grupę oraz małym firmom.

SYSTEM II – wymiana informacji pocztowych miedzy użytkownikiem głównym i poszczególnymi użytkownikami (korespondentami) na zasadzie „jeden na jeden” w ramach jednej bazy danych – korespondenci nie mają możliwości wymiany informacji pocztowych między sobą, nie znają się wzajemnie; polecany szczególnie osobom prywatnym utrzymującym kontakty z różnymi korespondentami, którzy nie tworzą zintegrowanej grupy.

SYSTEM III – stanowi swoistą kompilację dwóch powyższych systemów; zapewnia użytkownikowi głównemu niezależną wymianę informacji z dwoma gronami użytkowników: z pierwszym na zasadzie „każdy z każdym”, z drugim na zasadzie „jeden na jeden”; system pracuje w oparciu o trzy bazy danych, wymiana informacji realizowana jest na jednym serwerze; polecany szczególnie firmom posiadającym placówki zamiejscowe lub firmom, które zamierzają oddzielić pocztę wewnętrzną pracowników od wymiany informacji realizowanej z istotnymi klientami.

SYSTEM IV – wymiana informacji pocztowych miedzy użytkownikiem głównym i poszczególnymi użytkownikami (korespondentami) na zasadzie „jeden na jeden” z wykorzystaniem wielu baz danych zlokalizowanych na jednym serwerze – każdemu korespondentowi przypisywana jest odrębna baza danych; korespondenci nie mają możliwości wymiany informacji pocztowych między sobą, nie znają się wzajemnie; polecany szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub firm dla utrzymywania kontaktów ze stałymi klientami, którzy nie zaliczają się do zaufanego grona.

SYSTEM V – stanowi rozbudowany system pocztowy będący kompilacją rozwiązań przyjętych dla systemów I, II i IV, działający na wielu bazach danych zlokalizowanych na jednym serwerze. Zapewnia użytkownikowi głównemu możliwość prowadzenia korespondencji pocztowej z różnymi gronami, zaufanymi i niezaufanymi, z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa; polecany szczególnie dla podmiotów posiadających rozbudowaną strukturę własną oraz szerokie grono stałych klientów.

Jako uzupełnienie przedstawionych powyżej rozwiązań, proponujemy dodatkowy system obsługujący pocztę zewnętrzną (System PZ), korespondencję napływającą od różnych korespondentów, nie związanych na stałe z użytkownikiem głównym. System ten konfigurowany jest niezależnie od systemu poczty wewnętrznej. Stanowi on dogodne narzędzie obsługi korespondencji, gdyż:

(1) pozwala na zintegrowanie obsługi strumienia wiadomości napływających na różne konta pocztowe;

(2) umożliwia przydzielenie „każdej sprawie” nowego konta pocztowego, co pozwala na przejrzystość prowadzonej korespondencji.

telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://