Identyfikacja zagrożeń dla inwestycji

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Sp. z o.o. w ramach usługi polegającej na analizie zagrożeń dla inwestycji zagranicznych, szczegółowo ocenia wiarygodność partnerów biznesowych oraz sytuację wewnętrzną i relacje zewnętrzne panujące w kraju inwestowania.

Usługa polegająca na wykonaniu analizy zagrożeń dla inwestycji zagranicznych jest dedykowana dla przedsiębiorców zamierzających rozpocząć lub rozszerzyć obecną działalność o nowe obszary gospodarcze, szczególnie o obszary odmienne pod względem geograficznym, kulturowym i politycznym.

Szczególną uwagę przywiązujemy do prognozowania i analizy pozaekonomicznych zagrożeń dla inwestycji oraz oceny ich oddziaływania na jej bezpieczeństwo, z uwzględnieniem branży oraz obszaru geograficznego przyszłej aktywności gospodarczej.

Wynikiem podejmowanych w tym obszarze działań jest kompleksowy raport, obejmujący w zależności od potrzeb m.in. następujące obszary tematyczne:

I. Sytuacja polityczna

1. System sprawowania władzy.

2. Aktualny układ sił politycznych.

3. Wpływ polityki na gospodarkę.

4. Wpływy zewnętrzne.

5. Stabilność sytuacji polityczno-gospodarczej, prognozy jej rozwoju.

II. Ekonomiczne i polityczne warunki inwestowania

1. Nastawienie administracji państwowej do inwestycji zagranicznych.

2. Gwarancje państwowe dla inwestorów zagranicznych.

3. Ograniczenia w odniesieniu do szczególnych obszarów gospodarki dla inwestorów zagranicznych.

4. Pozwolenia i licencje państwowe.

III. Rozpoznanie rynku w wyznaczonym obszarze inwestycyjnym

1. Główne przedsiębiorstwa rodzime w danej branży.

2. Główne przedsiębiorstwa zagraniczne w danej branży.

3. Obszary i kierunki działalności zakazane dla inwestycji zagranicznych.

IV. Uwarunkowania prawne

1. Przepisy prawne w zakresie inwestycji zagranicznych.

2. Przepisy finansowe dotyczące firm zagranicznych.

3. Przepisy podatkowe dotyczące firm zagranicznych.

4. Przepisy celne dotyczące firm zagranicznych.

5. Zasady tworzenia (niezbędne czynności prawno-administracyjne, wymagane dokumenty, wzory wniosków): przedstawicielstw firm zagranicznych; spółek z udziałem firmy zagranicznej i miejscowej - kapitał mieszany, spółek wyłącznie z udziałem kapitału zagranicznego.

6. Zasady nabywania przez firmę zagraniczną: nieruchomości; przedsiębiorstw rodzimych.

V. Informacje niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w kraju inwestowania

1. Opieka zdrowotna dla cudzoziemców.

2. Baza hotelowa.

3. Wynajem samochodów przez cudzoziemców.

4. Dostępność do Internetu i telefonii - strony internetowe dla firm zagranicznych.

5. Zasady podróżowania do kraju wybranego na miejsce inwestycji zagranicznej.

6. Zasady pobytu - kwestie meldunkowe.

VI. Potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa inwestycyjnego

VII. Zjawisko korupcji i jej wpływ na gospodarkę

telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://