Audyty bezpieczeństwa - ochrona fizyczna

Audyty bezpieczeństwa / Ochrona fizyczna

PWG "Skarbiec" oferuje audyty bezpieczeństwa o charakterze ogólnym oraz specjalistyczne audyty szczegółowych obszarów bezpieczeństwa m.in. audyt ochrony fizycznej.

Zakres działań w ramach audytu ochrony fizycznej przedstawia się następująco:

  1. Wizja lokalna w obiektach firmy – określenie aktualnego stanu w zakresie realizowanej ochrony fizycznej, w tym: zasady pełnienia służby, dokumentacja, gospodarka kluczami, zasady kontroli służby.
  2. Ocena firmy realizującej ochronę fizyczną – ewentualne testy sprawności działania.
  3. Szczegółowa analiza „Planu ochrony” – w przypadku braku dokumentu, określenie wytycznych w zakresie jego wytworzenia.
  4. Ocena prowadzonej analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa obiektów oraz przyjętych rozwiązań ukierunkowanych na ich minimalizację; opracowanie mapy zagrożeń.
  5. Ocena wypracowanych procedur na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych.
  6. Ocena gospodarki kluczami.
  7. Kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa fizycznego obiektów firmy.
  8. Opracowanie katalogu przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu ochrony fizycznej, jako kompleksowego narzędzia zarządzającego bezpieczeństwem obiektów firmy, w tym: opracowanie wytycznych w zakresie ochrony fizycznej pomieszczeń newralgicznych w obiektach firmy (pomieszczenia członków Zarządu, osób funkcyjnych, magazyny wyrobów o szczególnej wartości, sale konferencyjne, pomieszczenia serwerowni, inne wskazane pomieszczenia lub obiekty) oraz opracowanie wytycznych w zakresie prowadzenia gospodarki kluczami.
telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://