Publikacje

2.2. Ochrona informacji w konsorcjach i firmach prywatnych

Każdy przedsiębiorca, działający nawet w najprostszej formie prawno- organizacyjnej, wytwarza tysiące informacji dotyczących realizacji zamówień, wynagrodzeń pracowników, należności podatkowych, rozliczeń z ubezpieczycielami, dokumentacji materiałowych, itp. Duże przedsiębiorstwo lub spółka wytwarza tych informacji miliony. Równocześnie w coraz większym stopniu traktuje się informacje jako kluczowy czynnik, ułatwiający menedżerom reagowanie na to, co się dzieje w złożonym, burzliwym otoczeniu. Nic dziwnego, ze coraz więcej menedżerów traktuje samą informację jako cenny skarb – taki, którym trzeba uważnie gospodarować i który należy starannie chronić.

Liczące się na rynku firmy „giganty” i konsorcja zdają sobie w pełni sprawę z zagrożeń wynikających z podejmowanych coraz powszechniej prób rozpoznania ich działalności na rynku i wiedzą, że przeciwdziałanie takim aktom się opłaca. Zdają sobie także sprawę, że utrata istotnych informacji w wyniku szpiegostwa czy też rozpoznania konkurencyjnego może być przyczyną bardzo poważnych strat, aż do możliwości osłabienia pozycji na światowym rynku i w perspektywie wyeliminowania z niego.

Dlatego stosują one pełne zabezpieczenia, posiadają bardzo rozwinięty kontrwywiad wewnętrzny (tworzą własne komórki odpowiedzialne za kontrwywiad gospodarczy, wyspecjalizowane i zatrudniające wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin w obszarze zabezpieczeń), wykorzystują najnowsze technologie bezpieczeństwa, tworzą rozbudowane procedury. Wykorzystują w tym celu techniki, które stosowane są przez służby państwowe. Ponadto starają się współpracować z organami państwowymi w celu lepszej realizacji polityki bezpieczeństwa oraz wprowadzania prawnej ochrony swoich wartości.

Duże firmy, jako jednostki odprowadzające istotne kwoty do budżetu państwa oraz stanowiące pracodawcę dla wielu obywateli, są traktowane w większości krajów rozwiniętych jako liczący się partnerzy i przez to zawsze mogą liczyć na współdziałanie organów państwa w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, czy też zwalczania działalności obcych służb wywiadowczych naruszających ich interesy.

Firmy te dla zabezpieczenia swoich strategicznych informacji opracowują i wdrażają kompleksową politykę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, która obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • politykę informacyjną;

  • politykę informacji niejawnych;

  • zasady ochrony danych osobowych;

  • politykę bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

  • zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic zawodowych;

  • zapobieganie przestępstwom na szkodę firmy, a szczególnie fałszerstwom i oszustwom;

  • zasady ochrony fizycznej i technicznej;

  • inne polityki związane z bezpieczeństwem.

Średnie i małe firmy nie stać na takie działania, które niestety są bardzo kosztowne. Dlatego zazwyczaj ograniczają się do zastosowania prostych zabezpieczeń fizycznych, administracyjnych i elektronicznych w zakresie komputerowych sieci i baz danych. Należy stwierdzić, że te jednostki gospodarcze nie posiadają dużej świadomości w obszarze zagrożeń i traktują je jako mało realne. W niektórych państwach jednak podejmowane są różne działania profilaktyczne przez służby państwowe, szczególnie wobec małych firm uczestniczących w produkcji związanej z wysoko rozwiniętą technologią. Realizowane jest to poprzez organizację pogadanek, wydawanie broszur na temat zagrożeń ze strony obcych wywiadów jak i firm realizujących rozpoznanie konkurencyjne, opracowywanie i przekazywanie kierownictwom tych firm wytycznych do realizacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa, tworzenie organizacji zrzeszających firmy w celu wymiany doświadczeń oraz dla tworzenia przez nie wspólnych systemów bezpieczeństwa, co powoduje, iż następuje obniżenie kosztów takich działań.


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://