Audyty bezpieczeństwa - tajemnica przedsiębiorstwa

Audyty bezpieczeństwa / Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

PWG "Skarbiec" oferuje audyty bezpieczeństwa o charakterze ogólnym oraz specjalistyczne audyty szczegółowych obszarów bezpieczeństwa m.in. audyt bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zakres działań w ramach audytu bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawia się następująco:

 1. Ocena przyjętych rozwiązań w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – organizacja i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa, jako narzędzia dającego podstawę do ewentualnych działań prawnych w przypadku szkody wynikającej z ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.
 2. Ocena dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
 3. Ocena procedur kontrolnych w zakresie dostępu i przetwarzania danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w odniesieniu do personelu.
 4. Ocena przyjętych zasad doskonalenia Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
 5. Ocena zastosowanych zabezpieczeń mechanicznych i technicznych w obszarze, w którym następuje przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
 6. Identyfikacja realnych i potencjalnych zagrożeń dla tajemnicy przedsiębiorstwa.
 7. Identyfikacja potencjalnych prób nieuprawnionego dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa.
 8. Analiza uzyskanych wyników.
 9. Określenie potencjalnych nieprawidłowości w organizacji Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
 10. Opracowanie rekomendacji mających na celu zapewnienie właściwej realizacji procesów zapewniających ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronę żywotnych interesów firmy.

W przypadku nieustanowienia w firmie Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa realizowane są następujące działania:

 1. Identyfikacja informacji o szczególnym znaczeniu dla firmy, które winny być objęte Systemem Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
 2. Wskazanie niezbędnych zmian w dokumentach normatywnych firmy dla wdrożenia Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.
 3. Opracowanie katalogu przedsięwzięć niezbędnych do realizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji o szczególnym znaczeniu oraz ich prawnej ochrony, tj. wdrożenia Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa. W ramach tego zagadnienia realizowane jest:
 • dokonanie klasyfikacji informacji;
 • opracowanie założeń dla regulaminu ochrony tajemnicy firmy;
 • ustalenie zakresu dokumentacji niezbędnej do organizacji SZTP;
 • opracowanie zakresu szkoleń personelu w ramach działań profilaktycznych.
telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://