Publikacje

1.4.2.2. Wywiadownie gospodarcze, biura konsultingowe, inne instytucje realizujące działania w zakresie wywiadu gospodarczego.

Obszary i metody działań wyżej przedstawionych agent praktycznie w całości zależne są od zapotrzebowania rynku na tego typu usługi. Organizacje te nie realizują ciągłych procesów rozpoznawczych, lecz wyłącznie skupiają się na realizacji konkretnego zlecenia. Oczywiście mają one wypracowane metody pracy oraz rozpoznane źródła uzyskiwania informacji, jednak metody te stanowią raczej procedury pracy wewnętrznej niż rzeczywiste sposoby, techniki przypisywane wywiadowi. Nie istnieją w nich chociażby podstawowe atrybuty, tj. realizacja procesu w postaci ciągłej, perspektywiczne planowanie działań w odniesieniu do jednego obiektu, wielowariantowa analiza informacji.

Mimo tej specyfiki agendy te stanowią jednak istotne ogniwo w całości działań wywiadowczych odbywających się na globalnej arenie gospodarczej. Zaspokajają one zapotrzebowanie informacyjne średnich i małych firm, których nie stać na utrzymywanie własnych komórek wywiadu gospodarczego.

Jak już powyżej wspomniałam, tego typu agendy ograniczają się do realizacji konkretnego zapotrzebowania/zlecenia. W tym wąskim wymiarze wykorzystują metody, które są stosowane zarówno przez służby wywiadowcze (w obszarze jawnym), jak i przez komórki wywiadu w dużych firmach. Wynika to głownie z uniwersalności tych metod. Należy zauważyć, że inną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż wspomniane instytucje są w dużej mierze tworzone lub zatrudniają byłych pracowników służb specjalnych. Osoby te w bieżącej działalności już w ramach tych firm posługują się znanymi im schematami (metodami) z pracy w instytucjach rządowych.

Aby zrealizować otrzymywane zlecenia firmy te ograniczają się do pozyskiwania informacji z poniższych obszarów i tworzenia na ich podstawie tzw. raportów:

  • dane dotyczące działalności firmy, jak np.: dane rejestrowe, bilanse, zyski, kredyty, wierzytelności;

  • rodzaje transakcji, listy klientów, listy dostawców i odbiorców;

  • oceny na podstawie wyników finansowych za ostatnie okresy.

W tym celu wykorzystują dane zgromadzone w sądach rejestrowych, wydziałach prowadzących księgi wieczyste, internetowe bazy danych, rejestry dłużników, książki telefoniczne, itp. Trudno w tym wypadku mówić o zbieraniu informacji niejawnych.


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://