Publikacje

Zakończenie

Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszelkich aspektów związanych z zagrożeniami dla gospodarki wynikających z działalności służb specjalnych jak i środkami podejmowanymi ich przeciwdziałaniu. Pełne przedstawienie problemu wymagałoby dogłębnych studiów poszczególnych zdarzeń jakie miały miejsce, przynajmniej w najnowszej historii, a związanych z działalnością szpiegowską w obszarze gospodarki, podejmowanymi działaniami kontrwywiadowczymi oraz analizy przepisów prawa regulujących kwestie związane z polityką bezpieczeństwa informacyjnego, wraz z dokonaniem porównań na płaszczyźnie globalnej – w odniesieniu do sytuacji w poszczególnych państwach.

Niemniej jednak starałem się ukazać – przynajmniej hasłowo – najważniejsze kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem ekonomicznym, zarówno w obszarze zagrożeń jak i obszarze przeciwdziałania zagrożeniom. Ponadto podjąłem się próby oceny w tym zakresie sytuacji w naszym kraju, gdyż uważam, że z jednej strony wzrastająca aktywność naszych firm na globalnej scenie gospodarczej powoduje, iż w procesie konkurencyjności będą poddawane one coraz większemu oddziaływaniu obcych służb wywiadowczych, z drugiej zaś realizowane w naszym kraju działania w zakresie ochrony przed atakami szpiegostwa i rozpoznania konkurencyjnego są niezadowalające.

Powyższe opracowanie jak i spostrzeżenia oparłem o analizę dostępnej literatury, która niestety w tym zakresie jest dość uboga. Wynika to z wielu przyczyn, w tym z faktu, że działania prowadzone w obszarze wywiadu i kontrwywiadu ekonomicznego na szczeblu państwa podlegają – jako metody pracy służb specjalnych – ochronie prawnej, gdyż stanowią tajemnicę państwową. Natomiast działalność w zakresie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, realizowana jest na arenie globalnej w pełnym wymiarze i profesjonalnie dopiero od ok. 30-tu lat, a w naszym kraju tak naprawdę nie nastąpił jej pełny rozwój, co wpływa też na jakość opracowań na ten temat, gdyż głównie stanowią one podstawy teoretyczne i przedstawiają modele, które jeszcze nie zostały w pełni sprawdzone w rzeczywistej działalności i na tej podstawie ocenione.

Reasumując rozważania należy stwierdzić, że przeciwdziałanie szpiegostwu gospodarczemu, we wszelkich jego formach, stanowi niezwykle złożone zagadnienie. Działania zapobiegawcze muszą jednak być podejmowane i mieć charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Obecnie można stwierdzić, że gospodarka – jej uczestnicy – nie jest jeszcze przygotowana, by przejąć odpowiedzialność z pełną konsekwencją za zagadnienia związane z jej bezpieczeństwem. Wynika to z faktu, iż środki zaradcze, które muszą zawierać rozwiązania systemowe, w niektórych obszarach realizowane są z zastosowaniem zasady minimalnego zaangażowania środków finansowych. Niestety należyte działania w zakresie bezpieczeństwa są procesem bardzo drogim, jednak w dłuższej perspektywie opłacalnym.


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://