System ochrony informacji strategicznej

Aby wszelkie nieujawnione informacje, posiadające dla przedsiębiorcy wartość gospodarczą, a w szczególności te o charakterze technologicznym, technicznym czy organizacyjnym, były chronione, od przedsiębiorcy wymaga się podjęcia określonych działań, mających na celu zachowanie ich poufności. W oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz na podstawie wieloletnich doświadczeń własnych i obserwacji rynkowych, PWG „Skarbiec” zajmuje się kompleksowym projektowaniem oraz wdrażaniem systemów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Przyjęte przez PWG „Skarbiec” rozwiązania, wychodzą naprzeciw wymaganiom stawianym przez przepisy, bazując na określeniu kryteriów oceny znaczenia danej informacji oraz wytyczeniu procedur dostępu i sposobu jej przetwarzania. Dzięki temu znacząco redukujemy prawdopodobieństwo wycieku z przedsiębiorstwa informacji o charakterze strategicznym, a w wypadku zaistnienia takiej sytuacji, ułatwiamy identyfikację jej źródła oraz wyciągniecie konsekwencji wobec winnych. Oferujemy w tym zakresie pełne wsparcie, poczynając od fachowej wiedzy prawnej, aż po działania ekspertów z dziedziny informatyki oraz systemów bezpieczeństwa przemysłowego.

Ponadto oferujemy szereg szkoleń, stanowiących znakomite dopełnienie stworzonego systemu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W ich trakcie nie tylko wskazujemy zagrożenia, ale także uświadamiamy naszym klientom i ich pracownikom celowość tworzenia systemu oraz konieczność podejmowania stałych i konsekwentnych działań, zmierzających do objęcia ochroną wszelkich danych, które z różnych względów, powinny być chronione przed dostaniem się w niepowołane ręce. Szkolenia wskazują również możliwości obrony praw przedsiębiorcy, którego tajemnicę naruszono, a także potencjalne konsekwencje o charakterze karnym, grożące za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zaprojektowane przez PWG „Skarbiec”, a implementowane przez przedsiębiorcę rozwiązania, zabezpieczają przedsiębiorstwo nie tylko przed niekompetencją, niedbałością, czy też nieuczciwością pracowników i osób trzecich, ale także przed potencjalnymi konsekwencjami wynikającymi z nieprawidłowych działań organów ścigania, w tym policji oraz kontroli skarbowej. System ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zbudowany we współpracy z PWG „Skarbiec” wymusza bowiem na wspomnianych służbach określone zachowania, a także powoduje, że postępowania wobec podmiotów korzystających z naszych usług, mają charakter bardziej przejrzysty i niedopuszczający jakichkolwiek nadużyć.

Oferujemy usługę projektowania i wdrożenia systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Głównym zadaniem systemu jest przetwarzanie, przechowywanie, przekazywanie oraz ochrona informacji dla potrzeb strategicznych. W oparciu o powyższe rozwiązanie kierownictwo firmy może, w każdej chwili procesu decyzyjnego, opierać się na dokładnej, aktualnej i sprawdzalnej informacji. Budowany przez nas system opiera się nie tylko na informacjach pozyskanych ale również na wiedzy i doświadczeniu pracowników naszych klientów. Niejednokrotnie są oni bowiem w posiadaniu danych kluczowych, nie będąc świadomymi tego faktu, bądź nie biorąc bezpośredniego udziału w procesie decyzyjnym. Odpowiednio skatalogowane i na bieżąco uzupełniane bazy stanowią element planowania, którego wartości nie sposób przecenić. Pozwala on na przewidzenie sytuacji kryzysowych, zmian rynkowych, jak również na analizowanie aktualnej kondycji przedsiębiorstwa i porównywanie osiąganych rezultatów. W procesie projektowania i wdrażania systemu informacji strategicznej PWG „Skarbiec” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i uwzględnia wszelkie uwagi oraz życzenia zleceniodawców. Dzięki temu stworzone przez nas rozwiązania są zawsze produktem indywidualnym i zbudowanym w oparciu o rzeczywiste potrzeby odbiorców.

Więcej w artykule "Przeciwdziałanie szpiegostwu korporacyjnemu"

telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://