Biuro Detektywistyczne

Nasze usługi detektywistyczne polecamy zarówno osobom prywatnym, przedsiębiorcom, jak i instytucjom. Działamy fachowo i dyskretnie, gdziekolwiek w grę wchodzi interes gospodarczy Klienta, jego sprawy osobiste, czy też bezpieczeństwo.

Usługi PWG „Skarbiec” w zakresie detektywistyki:

- poszukiwanie majątku (dłużników, spadkodawców, kontrahentów),

- sprawy osobiste (wykrywanie zdrady, sprawy alimentacyjne, spadkowe),

- poszukiwanie zaginionych osób (przestępców, świadków, spadkobierców),

- śledztwa (prywatne, równoległe do prowadzonych przez organy ścigania, wewnętrzne),

- pozostałe.

Poszukiwanie majątku

W zakresie poszukiwania majątku dłużników nasza firma detektywistyczna zajmuje się identyfikacją pojazdów, maszyn, wyposażenia, znaków towarowych, baz danych czy dzieł sztuki. Ustalamy posiadane i użytkowane nieruchomości, zobowiązania finansowe wobec podmiotów trzecich oraz identyfikujemy postępowania, których stroną jest dłużnik. Dzięki temu, wierzyciel nie musi zdawać się jedynie na standardowe i nie zawsze przeprowadzone rzetelnie, działania komornika. To znacząco wpłynie na przyspieszenie oraz ułatwienie postępowania związanego z odzyskaniem długu. Ponadto gromadzimy informacje niezbędne do ewentualnego przeprowadzenia skargi pauliańskiej, poprzez wskazanie takich rozporządzeń majątkiem dłużnika, które mogły mieć na celu pokrzywdzenie wierzyciela.

Sprawy osobiste

Usługi detektywistyczne w dużej mierze obejmują również sprawy prywatne, w tym, niejednokrotnie, intymne. W szczególności dotyczy to niewierności lub rodzinnych konfliktów. W takich sytuacjach dyskrecja i takt są elementami absolutnie niezbędnymi dla prawidłowej i profesjonalnej realizacji zleceń. Nasi prywatni detektywi, w sposób fachowy i z zachowaniem niezbędnej ostrożności oraz poufności, gromadzą materiał dowodowy, pozyskują informacje i wyjaśniają wątpliwości. Tak uzyskany materiał może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść naszych Klientów, zarówno w postępowaniach karnych, jak i cywilnych.

Poszukiwanie osób

Ponadto, przedmiotem działalności naszej agencji detektywistycznej jest poszukiwanie osób zaginionych, ustalanie ich miejsca zamieszkania oraz pracy. Odnajdujemy świadków zdarzeń, członków rodziny, osoby ukrywające się, jak również takie, z którymi kontakt utracono z przyczyn niezależnych i niekoniecznie mających związek z czynami o charakterze przestępczym.

Prywatne śledztwa

W ramach naszych działań oferujemy pomoc przy prowadzeniu śledztw dotyczących szerokiego katalogu przestępstw, jak również sytuacji budzących wątpliwości i podejrzenia Klientów. We wspomnianych przypadkach możemy działać niezależnie od organów ścigania, w pełni i na bieżąco informując zleceniodawcę o postępach oraz rezultatach naszych działań i konsultując z nim dalsze kroki. Podejmujemy się także działań obserwacyjnych względem wskazanych osób, miejsc oraz mienia, przygotowując jednocześnie, na życzenie Klienta, profesjonalną dokumentację prowadzonych czynności, która może stanowić materiał dowodowy w postępowaniach windykacyjnych, gospodarczych, karnych, pracowniczych, z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, rozwodowych, alimentacyjnych, opiekuńczych czy spadkowych.

Pozostałe

W związku z faktem, iż zdajemy sobie sprawę z różnorodności problemów wynikających z życia codziennego, wymienione wyżej usługi nie stanowią katalogu zamkniętego. Chętnie przedyskutujemy możliwość zaoferowania Klientom pomocy w sytuacjach nie wspomnianych wcześniej, a jednak wpisujących się w zakres działania PWG „Skarbiec”. W skład naszych czynności może wchodzić: ustalenie listy kontrahentów, kluczowych pracowników i partnerów strategicznych (np. bank, księgowość, hr, doradztwo prawne, obsługa IT, administrator budynku, ochrona). Prowadzimy wywiad środowiskowy, badamy powiązania kapitałowe, dokonujemy ustaleń majątkowych, weryfikujemy kolizje z prawem i powiązania ze światem przestępczym.

Cele

Dzięki przeprowadzonym działaniom, Klienci osiągają poniższe cele biznesowe:

- sprawne odzyskanie wierzytelności, spadku, alimentów;

- odnalezienie osób, w celach prywatnych i biznesowych;

- zakończenie postępowania sądowego w pozytywny sposób;

- uniknięcie kar ze strony organów państwowych;

- uzyskanie wiedzy na temat kontrahenta lub konkurencji.

Korzyści

Korzyści jakie osiągają Klienci korzystający z naszych usług, to przede wszystkim:

- uzyskanie przewagi nad kontrahentem lub konkurencją, dzięki zebraniu i przygotowaniu materiału dowodowego;

- możliwość przygotowania się do odpowiedniego działania, w ramach zarządzania kryzysowego, na wypadek kontroli organów państwowych;

- odzyskanie wierzytelności, dzięki odnalezieniu dłużnika;

- zwiększenie szans na pozytywne zakończenie postępowania sądowego (karnego lub cywilnego);

- uzyskanie dowodów na niewierność partnera w sprawach rozwodowych;

- odnalezienie osób, których nie dałoby się odnaleźć w inny sposób;

- możliwość przeprowadzenia prywatnego śledztwa, z bieżącym raportowaniem rezultatów działań, niezależnie od organów ścigania – zwłaszcza w sprawach trudnych lub nierozwiązanych.

telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://