Polityka antyfraud

Każda organizacja narażona jest na nieuczciwe działania – zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Nieuczciwa bywa konkurencja, oszustami okazują się także nierzetelni kontrahenci. Niestety także pracownicy czasami działają na szkodę firmy w której pracują. Jak pokazują ogólnoświatowe statystyki, blisko 90 proc. wszystkich oszustw i nadużyć w przedsiębiorstwach różnych wielkości, jest efektem nieuczciwego działania osób z wewnątrz organizacji lub za ich pośrednictwem.

I o ile walka z nieuczciwą konkurencją oraz ograniczone zaufanie w stosunku do kontrahentów wpisują się w kanon dobrych praktyk przedsiębiorcy, o tyle nieuczciwe działania pracowników są już bardzo trudno wykrywalne i często pozostają niezauważone. Jedynie 20 proc. oszustw w organizacjach wychodzi na światło dzienne. A straty będące efektem nadużyć pracowniczych bywają znaczące i w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do utraty płynności finansowej czy wyniszczających procesów sądowych.

Zjawisko nieuczciwego zachowania pracowników od lat przybiera na sile. Analiza amerykańskiego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć wskazuje, że w 2012 roku typowa firma straciła około 5 proc. rocznych przychodów wskutek nadużyć pracowniczych, a więc ok. 3,5 biliona dolarów! Co znamienne, firmy tracą najwięcej – średnio, 753 tys. dolarów – wskutek nieuczciwego działania najwyższej kadry zarządzającej, a sprawcami nadużyć są najczęściej mężczyźni – 65 proc. przypadków.
Największym zagrożeniem dla firm i najczęstszym przykładem nadużyć pracowniczych jest korupcja i fałszowanie sprawozdań finansowych. Te dwa zjawiska stanowią ponad 50 proc. wszystkich oszustw w organizacjach. Często nieuczciwi pracownicy dopuszczają się także sprzeniewierzenia aktywów poprzez kradzież środków pieniężnych, dóbr materialnych czy przedstawianiem do rozliczeń fikcyjnych danych. Skuteczna walka ze zjawiskiem fraudu czyli nadużyć i oszustw pracowniczych, wymaga kompleksowego podejścia opartego na dedykowanych rozwiązaniach. Niezbędna jest w tej walce ekspercka wiedzy, doświadczenie i znajomość psychologicznych aspektów zjawiska. Tylko trafna ocena stanu faktycznego w organizacji może bowiem doprowadzić do podjęcia adekwatnych kroków prewencyjnych bądź naprawczych. Przyjmuje się, że wg tzw. „teorii trójkąta nadużyć” Donalda E. Cresseya, nieuczciwych pracowników, do nadużyć i oszustw popychają trzy czynniki: motyw, okazja i uzasadnienie.

Eksperci PWG Skarbiec potrafią trafnie zdefiniować zagrożenia oraz wskazać ich zakres, charakter oraz lokalizację w przedsiębiorstwie. Dzięki zaawansowanym procedurom i politykom dot. przeciwdziałania oszustwom pracowniczym, skuteczne zarządzamy ryzykiem nadużyć. Celem naszych działań jest także wykrywanie istniejących przypadków nieuczciwego działania pracowników tak, aby minimalizować straty. Profesjonalnie opracowana i zaimplementowana w przedsiębiorstwie Polityka AntyFraud spełnia więc rolę prewencyjną, zwiększając wśród pracowników świadomość bycia częścią efektywnego i uczciwego zespołu oraz (jeśli to konieczne) naprawczą.
telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://