Zarządzanie kryzysowe

Podstawą sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach kryzysowych jest nie tylko przygotowanie odpowiedniego systemu zarządzania kryzysowego, ale przede wszystkim wdrożenie rozwiązań, pozwalających na odpowiednio wczesne zdiagnozowanie zagrożenia. PWG „Skarbiec” oferuje system kompleksowych rozwiązań, stworzonych w oparciu o indywidualne potrzeby klientów oraz analizy określające stopień ryzyka działalności w danej branży, warunków rynkowych czy poziomu innowacyjności.

Nasz system opieramy na działaniach prewencyjnych, przygotowaniu planów kryzysowych oraz procedur awaryjnych. Dokonujemy weryfikacji pracowników, jak również kandydatów do pracy. Tworzymy profile psychologiczne, skutecznie oceniają lojalność kadry. Dzięki naszym rozwiązaniom, efektywnie i szybko identyfikujemy sytuację kryzysową oraz wskazujemy odpowiedzenie czynności jakie należy wykonać, aby zminimalizować jej skutki. Swoim doświadczeniem służymy także podczas walki z kryzysem. Zarządzamy sytuacjami kryzysowymi powstałymi na skutek m.in. utraty przewag konkurencyjnych i umiejętności, ataków na infrastrukturę IT, utraty płynności finansowej czy wycieku strategicznych danych. Opracowujemy plany umożliwiające szybki powrót przedsiębiorstwa do normalnej działalności i pomagamy w wyciągnięciu odpowiednich wniosków na przyszłość.

Wyciek danych

Z badania Global Data Leakage Report wynika, że wśród źródeł utraty danych tylko 1,1% stanowią odpowiadający za bezpieczeństwo informacji administratorzy IT, natomiast, aż 49,5% to szeregowi pracownicy. W tym gronie największą, bo 24% grupę, stanowią pracownicy zatrudnieni na krótkotrwałych umowach terminowych. Dla porównania byli pracownicy to niespełna 5%, a kadra kierownicza ponad 6% osób, odpowiedzialnych za stratę. Biorąc pod uwagę, z jak bardzo powszechnym zjawiskiem mamy do czynienia, łatwiej wyobrazić sobie straty, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo w przypadku wycieku informacji o charakterze strategicznym.

Nasze rozwiązania w znacznym stopniu minimalizują ryzyko wycieku informacji z przedsiębiorstwa. Opierają się na analizie ryzyka, ocenie kompetencji, motywacji i świadomości pracowników, badaniu procesu obiegu informacji, a także szkoleniach i tworzeniu odpowiednich procedur.

Ataki na infrastrukturę IT

Z badań przeprowadzonych przez firmę konsultingową EY wynika, że co 3 firma nie jest w żaden sposób przygotowana na ewentualność ataków IT na jej infrastrukturę. Jednocześnie, większość z osób odpowiedzialnych w badanych podmiotach za cyber-bezpieczeństwo, jest świadoma zagrożenia, nie widząc jednak możliwości skutecznego przeciwdziałania zorganizowanym próbom kradzieży informacji. Wynika to nie tyle z braku umiejętności, sprzętu czy oprogramowania, ale przede wszystkim z nieświadomości i lekkomyślności pracowników.

Eksperci PWG „Skarbiec” dokonują oceny poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT w przedsiębiorstwie, zarówno po stronie oprogramowania jak i sprzętu, a także procedur postępowania i ich rzeczywistego przestrzegania przez pracowników. Diagnozujemy problem i szkolimy pracowników w zakresie identyfikacji, przeciwdziałania i radzenia sobie z zagrożeniami, oferując jednocześnie wdrożenie odpowiednich systemów kontroli i przeciwdziałania.

telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://