Raport o osobie: Weryfikacja pracowników i kandydatów

Jednym z kluczowych elementów kapitału firmy są jej pracownicy. Ich postawa, motywacja i umiejętności w dużej mierze wpływają na rozwój przedsiębiorstwa. Ujawnianie tajemnic przedsiębiorstwa dotyczących know-how, planów strategicznych czy badań i wykorzystania nowoczesnych technologii to często niepowetowana strata dla przedsiębiorcy. Ważne jest więc, aby przedsiębiorca prowadził swój biznes z ludźmi kompetentnymi, uczciwymi, lojalnymi i wiarygodnymi.

Rzetelność pracowników a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Niekiedy można spotkać się z twierdzeniem, że nie wystarczy być najlepszym, aby osiągnąć sukces. W osiąganiu sukcesów niezbędna jest bowiem umiejętność wygrywania z konkurencją, a fakt bycia najlepszym nie zawsze to gwarantuje. Jakkolwiek to brzmi, niestety w okresie wszechobecnej walki konkurencyjnej działania nietyczne czy wręcz bezprawne są na porządku dziennym. Dziś nie stanowi żadnego problemu stworzenie fałszywej strony internetowej, bloga czy profilu społecznościowego, które będą służyły dyskredytowaniu konkurencji lub pozyskiwaniu informacji z zakresu np. human resources (HR). Bazując na ludzkiej naiwności, chęci uzyskania nowej, lepiej płatnej pracy, pozyskuje się cenne informacje nie tylko związane z danymi osobowymi, ale także te dotyczące projektów realizowanych w poszczególnych podmiotach gospodarczych, a następnie ustala się słabe strony konkretnych osób. Pozyskaną wiedzę zaś wykorzystuje się do poznawania tajemnic konkurencyjnego przedsiębiorstwa, używając jej do perswazji – zarówno tej łagodnej, przedstawiającej zalety i korzyści, jak również tej „mało eleganckiej”, opartej chociażby na szantażu. Doprowadza się także do sytuacji konfliktowych lub po prostu pomawia się osobę lub podmiot w celu zdeprecjonowania w świadomości przełożonych i/lub kontrahentów.

Kompleksowy raport o osobie

Fluktuacja pracowników (w tym także tych kluczowych) niesie ze sobą wiele zagrożeń. Chcąc awansować lub zatrudnić pracowników szczególnie istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy nie wystarczy dziś już dobra „kadrowa”, która przygotuje stosowne dokumenty. Niezbędny jest profesjonalny doradca.

PWG Skarbiec świadczy profesjonalne usługi w zakresie badania kandydatów przewidzianych głównie na kluczowe stanowiska – np. księgowi, administratorzy sieci, kadra menadżerska wyższego szczebla czy członkowie zarządów, ale niekiedy i kierowcy VIP-a. Działamy po to, aby nasz klient miał pewność, że zatrudniana przez niego osoba będzie tą, na której mu zależy, i że jest ona godna zaufania oraz spełni pokładane w niej oczekiwania. Dokonując weryfikacji pracowników lub kandydatów, przygotowujemy raport o osobie będącej obiektem badania. Raport o osobie obejmuje obszary:

  • weryfikacji danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz tych potwierdzających przebieg kariery zawodowej (CV, listy referencyjne itp.),
  • przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, opartego na poznawaniu zwyczajów kandydata, stanu rodzinnego, statusu majątkowego itp.,
  • wykonania profesjonalnego researchu internetu pod kątem publikacji medialnych, informacji z uczelni,
  • weryfikacji ewentualnych powiązań kapitałowych kandydata,
  • oceny motywacji (ocena motywacji powodów zmiany pracy w konfrontacji z ogólną oceną osobowościową).
telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://