Publikacje

PRZEGLĄD WYWIADOWCZY MARZEC/KWIECIEŃ 2015

 

CIA zapowiada głęboką reformę

Szef CIA John Brennan w otwartym liście do podległych pracowników przedstawił wizję zmian w agencji (Our Agency’s Blueprint for the Future – Plan agencji na przyszłość). Kolejność postawionych przez Brennana priorytetów to : rozwój zasobów ludzkich, stawienie czoła rewolucji cyfrowej, usprawnienie organizacji i procesu decyzyjnego, konsolidacja sił i zasobów dla sprostania złożonym wyzwaniom. W pierwszej kolejności uporządkowany zostanie proces rekrutacji najbardziej utalentowanych kandydatów do służby, skupiony w jednym centrum rekrutacji, a szkolenie na wszystkich poziomach podporządkowane Uniwersytetowi CIA. Zarządzający nim kanclerz uzyska niezbędne kompetencje, aby decydować o formach, programach szkolenia, ścieżkach kształcenia w obrębie całej agencji.
Wyzwaniom rewolucji technologicznej ma sprostać nowy Departament Innowacji Cyfrowych, odpowiedzialny za obszar technologii cyfrowych w całej agencji, rozwój kadry eksperckiej, wytyczanie standardów w zmaganiach w sferze tej technologii.

Większe kompetencje ma otrzymać dyrektor zarządzający agencją, odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie agencji i stały nadzór nad „ładem korporacyjnym”. Jednocześnie zmieni się struktura organizacyjna agencji. Pozostaną dotychczasowe departamenty logistycznego wsparcia operacji i naukowo-technologiczny. W miejsce departamentu tajnych operacji (dokładnie: narodowej tajnej służby National Clandestine Service) powstanie departament operacji, a departamentu wywiadu przekształci się w departament analiz. Trudno ocenić te zabiegi bez znajomości szczegółowych zadań i kompetencji poszczególnych struktur.

Nowym rozwiązaniem, koncentrującym siły i środki agencji będzie utworzenie centrów operacyjnych, z których każde uzyska kompetencje operacyjne, analityczne, logistyczne, techniczne, cyfrowe, personalne na czele z szefem w randze zastępcy (asystenta) dyrektora. Będą to wysoce samodzielne organizmy przygotowane do kompleksowych operacji w obszarze swojej geograficznej lub funkcjonalnej odpowiedzialności. Ich sieć - liczba nie jest jeszcze przesądzona - ma oplatać cały świat.

Źródło: Strona CIA, odczyt 06.03.2015 r.

USA oskarżają Izrael o szpiegowanie ich rozmów z Iranem

Stany Zjednoczone oskarżają Izrael o szpiegowanie międzynarodowych rozmów pomiędzy nimi a Iranem, dotyczących irańskiego programu nuklearnego, a ponadto podważanie zasadności tych rozmów w Kongresie. Według wysoko uplasowanego źródła „The Wall Street Journal” Izrael podjął szpiegowskie operacje wkrótce po tym, jak stworzono tajny kanał komunikacyjny pomiędzy USA a Iranem w 2012 r.

Ma to być symptom poważnych rozbieżności pomiędzy administracją B. Obamy a premierem Benjaminem Netanyahu, który podejrzewa władze amerykańskie o zbyt duże ustępstwa na rzecz Iranu. Analitycy są zdania, iż wyciek tej informacji jest dowodem na rosnące zniecierpliwienie Waszyngtonu wobec postawy Izraela i może być sygnałem dużo poważniejszego kryzysu w relacjach między dotychczasowymi sojusznikami. Wyciek informacji z tajnego raportu pojawia się na tydzień przed spodziewanym porozumieniem, będącym uwieńczeniem rozmów w Lausanne.

Według tego samego raportu administracja amerykańska ma już od dłuższego czasu pełną świadomość szpiegowskich działań Izraela, który jest obok Rosji, Chin i Francji, na krótkiej liście krajów prowadzących agresywne szpiegostwo wobec USA.

Jednak dla Amerykanów nie do zaakceptowania jest to, iż Izrael wykorzystuje tajnie pozyskane informacje do przekonania członków amerykańskiego Kongresu, aby storpedowali rozmowy z Iranem. Tuż po wystąpieniu premiera Netanyahu w Kongresie 47 republikańskich senatorów wystosowało otwarty list do przywódców Iranu ostrzegający, iż następca Obamy podważy porozumienie podpisane przez obecną administrację. Izrael kategorycznie zaprzeczył jakoby szpiegował rozmowy prowadzone za zamkniętymi drzwiami, natomiast nie zaprzeczył, iż posiada informacje o ich treści.

Senatorowie amerykańcy zaprzeczają jakoby mieli być instruowani przez kogoś z Izraela co do zawartości amerykańsko-irańskiego porozumienia.

Źródło: The Wall Street Journal 24.03.2015 r.

W USA wzrasta świadomość potrzeby ochrony własnego bezpieczeństwa w sieci

Według raportu opublikowanego przez Pew Research Center po ujawnieniu podsłuchowych sensacji przez E. Snowdena w 2013 r., co trzeci Amerykanin - użytkownik Internetu lub smartfona podjął jakieś środki zabezpieczające przed inwigilacją. Wielu ludzi powróciło do sprawdzonej metody rozmowy osobistej, zamiast przesyłania informacje droga mailową lub telefoniczną. Cześć zrezygnowała ze swojej aktywności w mediach społecznościowych, z instalowania określonych aplikacji lub nie używa określonych słów w komunikacji online. Prawie 9 z 10 badanych oświadczyło, iż słyszało o rządowych programach inwigilacji obywateli prowadzonej przez NSA.

Rewelacje Snowdena są powszechnie znane. Tylko 6% podało, iż nic nie słyszało o programach inwigilacji, a aż 30% wie o nich bardzo dużo. W konsekwencji aż 34% badanych podjęło przynajmniej jakieś jedno działania mające na celu zabezpieczenie swoich prywatnych danych. 17% ograniczało informacje prywatne w mediach społecznościowych, a 15% zakończyło tam swoją aktywność. Znaczna część badanych zareagowała zastosowaniem bardzie skomplikowanych haseł dostępu.

Ponad 50% badanych wyraziło przekonanie, że byłoby trudne zastosowanie narzędzi i rozwiązań, które mogłoby dać im pełne bezpieczeństwo w sieci i w prowadzonych rozmowach.

Źródło: The Guardian 16.03.2015 r.

Jedna trzecia dyplomatów rosyjskich w Szwecji pracuje dla wywiadu

Według rocznego raportu kontrwywiadowczego szwedzkiej służby bezpieczeństwa SÄPO, zaprezentowanego dziennikarzom 18 marca w siedzibie służby w Sztokholmie około 1/3 rosyjskich dyplomatów pracujących w ambasadzie i konsulacie w Goeteborgu angażuje się w rutynowe działania wywiadowcze. Prezentujący raport szef analityków SÄPO Wilhelm Unge powiedział, że obecnie Rosja stwarza dla Szwecji największe zagrożenie wywiadowcze. Według niego służba zapobiegła wielu próbom kradzieży danych technologicznych przez rosyjskich dyplomatów, zwłaszcza dotyczących systemów wojskowych. Obecna nowa generacja rosyjskich oficerów wywiadu jest o wiele młodsza od swoich sowieckich poprzedników, lepiej wyedukowana, lepiej zmotywowana, o wiele bardziej kompetentna. Unge przyznał, iż wywiady Iranu i Chin również aktywnie operują na terenie Szwecji, ale nie chciał podawać szczegółów. Szwedzkie ministerstwo spraw zagranicznych nie chciało ujawnić czy w ostatnich miesiącach wydaliło z kraju jakiegoś rosyjskiego dyplomatę.

Źródło: Portal intelNews.org z 19.03.2015.

Arabia Saudyjska odwołuje ambasadora ze Szwecji po zerwaniu kontraktu wojskowego

Rząd Arabii Saudyjskiej odwołał swojego ambasadora ze Szwecji po tym, jak Szwecja anulowała milionowy kontrakt na dostawę sprzętu wojskowego dla tego kraju.

Szwedzi unieważnili kontrakt w poniedziałek 9 marca, dzień po tym, jak Arabia Saudyjska zablokowała wystąpienie minister spraw zagranicznych Margot Wallström na konferencji Ligi Arabskiej w Kairze. Przemówienie zostało udaremnione, ponieważ spodziewano się, iż szwedzka minister skrytykuje łamanie praw człowieka w Arabii Saudyjskiej, zwłaszcza sytuację kobiet w tym kraju. Wystąpienie wpisywało się w „feministyczna politykę zagraniczną”, jaką minister prowadziła w kierowanym prze siebie ministerstwie.

We wtorek 10 marca rząd szwedzki oświadczył, iż lukratywny kontrakt na dostawy broni dla Arabii Saudyjskiej podpisany po raz pierwszy przez obie strony w 2005 roku, będzie zerwany w proteście przeciwko łamaniu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. Dzień wcześniej minister Wallström ujawniła tekst swojego wystąpienia, który miał być wygłoszony w Kairze. Po niecałych 24 godzinach Arabia Saudyjska odwołała swojego ambasadora ze Szwecji, a w oficjalnym komunikacie rządu saudyjskiego znalazło się sformułowanie, iż zachowanie szwedzkiej minister było „rażącą ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju” i pogwałceniem powszechnie akceptowanych konwencji międzynarodowych.

Nie jest wiadome czy Szwecja w ramach odpowiedzi wycofa swojego ambasadora z Arabii Saudyjskiej.

Źródło: portal intelNews.org z 11.03.2015.

 


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://