Publikacje

1.1. Pojęcie i rodzaje wywiadu

Przystępując do omówienia działań wywiadowczych w obszarze gospodarki należy rozpocząć od samej definicji wywiadu. Wywiad – to szereg przedsięwzięć podejmowanych w celu pozyskiwania informacji (często niejawnych). W skali państwa wywiad stanowi jeden ze sposobów rozpoznania strategicznego, polegający na zbieraniu najważniejszych wiadomości politycznych, wojskowych i gospodarczych. W ramach wywiadu państwowego rozróżniamy następujące zasadnicze grupy:

1. ze względu na metody działania:

  • wywiad biały – zajmuje się pozyskiwaniem i analizą informacji całkowicie jawnych, pochodzących z otwartych źródeł informacji;

  • wywiad czarny – zajmuje się pozyskiwaniem informacji niejawnych z wykorzystaniem technik operacyjnych dotarcia do źródeł informacji.

2. ze względu na obszary działania:

  • wywiad wojskowy – polegający na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji wywiadowczych dotyczących obcych sił zbrojnych przez służbę opartą na strukturze militarnej;

  • wywiad polityczny – gromadzenie przez daną agencję informacji dotyczących sytuacji politycznej poszczególnych państw lub ugrupowań;

  • wywiad ekonomiczny – zainteresowany potencjałem gospodarczym państwa – bada zasoby surowców, ustala i analizuje słabe ogniwa w ekonomice, możliwość nacisku gospodarczego;

  • wywiad naukowy – śledzi wszystko co wiąże się z rozwojem naukowo-technicznym;

  • wywiad wewnętrzny – działalność wywiadowcza prowadzona wobec podmiotów krajowych, których działalność stwarza sytuację zagrażającą bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa.

3. ze względu na formy pozyskiwania informacji:

  • wywiad agenturalny – źródłem informacji jest sieć agentów, którzy samodzielnie lub w zespołach – zwanych siatkami agenturalnymi, rezydenturami nielegalnymi – pozyskują informacje, do których mają dostęp bezpośredni dzięki wykonywanej pracy lub piastowanemu stanowisku, lub dostęp pośredni poprzez osoby z ich kręgów, wykorzystywane jako źródła nieświadome. Uzyskane informacje są następnie przekazywane kanałami łączności wywiadowczej oficerowi wywiadu, który sprawuje nadzór nad działalnością agenta (agentów);

  • wywiad technikami operacyjnymi – bezpośrednie śledzenie wybranych osób, wymuszanie zeznań, porywanie, szantażowanie, itp.;

  • wywiad elektroniczny – prowadzony technikami nasłuchu i obserwacji satelitarnej, lotniczej, radiowej, nadzoru globalnej sieci Internet, z wykorzystaniem specjalistów od włamań do sieci komputerowych.

 


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://