Publikacje

2.3. Praktyczne wskazówki w zakresie ochrony przed infiltracją

Na podstawie doświadczeń wynikających z rzeczywistych sytuacji jakie miały miejsce w zakresie prób rozpoznania firm oraz wskutek analizy metod stosowanych przez agendy wywiadowcze (wywiadownie gospodarcze, biura konsultingowe, ratingowe) sporządzono wytyczne dla przedsiębiorców, które mają ułatwić im ochronę zasobów informacyjnych we własnych firmach, nie podlegających ochronie służb państwowych. Zgodnie z powyższym proponuje się następujące działania, które mogą być wprowadzane w każdej firmie bez konieczności dodatkowych nakładów na ten cel i realizowane bez udziału wyspecjalizowanej komórki kontrwywiadowczej:

 • instruować pracowników, zwłaszcza handlowców, jak powinni reagować na wszelkie próby indagacji;

 • zwracać baczną uwagę na to, co mówi się dziennikarzom prasy branżowej;

 • rozsądne operowanie informacjami o firmie (zwłaszcza w internecie);

 • oszczędne upublicznianie szczegółów technicznych dotyczących budowy, technologii wytwarzania i programów marketingowych danego produktu itp.;

 • powstrzymywanie się od dyskusji o problematyce technologicznej i objętej tajemnicą handlową w firmie na konferencjach z pracownikami innych firm, osobami obcymi i dziennikarzami;

 • dokładna analiza treści ogłoszeń własnych zamieszczanych w prasie z ofertą zatrudnienia nowych pracowników – unikanie szczegółowego wymieniania zakresu wymaganych od kandydata umiejętności z zakresu obsługi specjalistycznego sprzętu i programów komputerowych (działając wbrew tym wytycznym firma ujawnia konkurencji używany do produkcji sprzęt i oprogramowanie. Ułatwia to później internetowe włamania do systemu komputerowego firmy i kradzież jej istotnych danych);

 • właściwe obchodzenie się ze zdezaktualizowaną dokumentacją – poddawanie jej procesowi niszczenia fizycznego;

 • kontrola dostępu pracowników do kserokopiarek i innych urządzeń kopiujących dane.

Jeżeli chodzi o bardziej profesjonalne zalecenia dla przedsiębiorców, uwzględniające całokształt zagadnień w obszarze ochrony firmy, to ciekawą metodę w tym zakresie realizuje niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. W ramach działań prewencyjnych ochrony przed szpiegostwem wskazuje on niemieckim firmom przyjęcie następujących reguł działania, które nazwano „Złote reguły prewencji”:

 • nie oczekiwać biernie, aż nastąpi przypadek szpiegostwa w firmie;

 • aktualne informacje o firmie przekazywać tylko kompetentnym partnerom;

 • ochronę informacji uznawać za istotną część filozofii i strategii firmy;

 • analizować regularnie standardy bezpieczeństwa;

 • realizować i permanentnie przestrzegać całościową koncepcję bezpieczeństwa;

 • środki ochrony koncentrować na istotnych dla przyszłości firmy informacjach;

 • kontrolować przestrzeganie i rezultaty wprowadzonych przepisów bezpieczeństwa – wszelkie incydenty przeciwko bezpieczeństwu poddawać sankcjom;

 • wprowadzić do użycia „system wczesnego ostrzegania” w zakresie sygnalizowania „wycieków” informacji o wysoko rozwiniętych technologiach;

 • konsekwentnie śledzić i niejednoznaczne zdarzenia oraz konkretne wskazania na działalność przeciwko bezpieczeństwu – zwrócić się o profesjonalną pomoc do stosownych urzędów;

 • ochrona informacji jest strategicznym czynnikiem sukcesu.


telefon
kontaktowy

W przypadku pytań serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami drogą telefoniczną.
napisz
do nas wiadomość

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o zadanie ich za pomocą poczty elektronicznej.
ZOBACZ JAK DOJACHAĆ DO NASZEGO BIURA SPRAWDŹ TUTAJ
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
www.bcc.org.pl
www.gazetafinansowa.pl
www.homemarket.com.pl
www.bookoflists.pl
www.spyshop.pl
www.vismagna.pl
wiarygodnafirma.pl
http://